Siepomaga.pl

Wielka zbiórka na broviaca

Fundacja Siepomaga powstała by nieść pomoc dzieciom i rodzinom. Jej działalność opiera się na przekonaniu osób tworzących Fundację, że uniwersalne wartości,  jakie możemy wywodzić z chrześcijańskiej tradycji europejskiej, a w szczególności miłość bliźniego, obligują nas do niesienia pomocy osobom, którym los nie oszczędził cierpienia. Dlatego też Fundacja skupia się na wspieraniu finansowym chorych, dla których jedynym ratunkiem są kosztowne terapie i operacje oraz na propagowaniu idei niesienia pomocy bliźnim, jako moralnego obowiązku każdego, komu na sercu leży pomyślność i rozwój Polski.