Grupa Impel

Ważne jest, aby nie tylko lekarze i wyspecjalizowane jednostki opiekowały się chorymi, ale abyśmy w pewien sposób, wszyscy czuli się odpowiedzialni do udzielenia pomocy.

„Współpraca z Fundacją rozpoczęła się od mojego osobistego zaangażowania. Uczestniczę w pracach Fundacji już od lat 90-tych, od wielu lat jestem przewodniczącym Rady. Mój emocjonalny stosunek, a zarazem zrozumienie z jakimi problemami borykają się dzieci chore na nowotwory spowodowała, że włączyłem w pomoc swoją firmę i zachęciłem pracowników. Jesteśmy w tej pomocy bardzo konsekwentni. Uczestniczymy we wszystkich sztandarowych projektach fundacji, jak np. przy budowie nowej kliniki „Przylądek Nadziei”.

Projekt Złota Wstążka to inicjatywa bardzo ważna dla małych pacjentów klinik onkologicznych, których w Polsce ciągle przybywa. Choroba nowotworowa dziecka jest dramatem całej rodziny. Ten program zwraca uwagę całego społeczeństwa na problematykę dzieci chorych na nowotwory. Ważne jest, aby nie tylko lekarze i wyspecjalizowane jednostki opiekowały się chorymi, ale abyśmy w pewien sposób, wszyscy czuli się odpowiedzialni do udzielenia pomocy. 

Złota Wstążka została zainicjowana w Stanach Zjednoczonych, jest tam programem rozpoznawalnym. Czerpiemy z doświadczeń, a one są takie, że miesięczna obecność w mediach i  propagowanie problematyki przekłada się na realną pomoc dla najsłabszych. Ten projekt jest jednym z najważniejszych jakie realizuje obecnie Fundacja. Wierzymy w niego, więc nie mogło nas w nim zabraknąć.