Fundacja Sentio

Jesteśmy Fundacją na rzecz edukacji. „Sentio”, czyli czuję. Czuję, więc jestem. Jestem i zmieniam świat na lepsze. Czujemy potrzebę zmiany. Realnej zmiany, na którą mamy wpływ – lokalnie i globalnie.

Celem Fundacji Sentio jest edukowanie i działania społeczne w obszarach: wspierania Dzieci i Młodzieży, seniorów, ochrony i profilaktyki zdrowia, ekologii, promocji zdrowego trybu życia, kultury i sztuki.   Wspieramy także projekty indywidualne i niesiemy pomoc najbardziej potrzebującym. Działamy na rzecz wsparcia twórczych inicjatyw kulturalnych, prozdrowotnych i społecznych.