Fundacja LOTTO

Zachęcamy do aktywności fizycznej, która niesie korzyść każdemu z nas, a w przypadku akcji „RakReaton” pomoże w leczeniu najmłodszych. Nasz zdrowy wysiłek może pomóc uratować życie małych pacjentów.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy, wspiera akcję „RakReaton” środkami finansowymi. Z dumą i zaangażowaniem włączamy się w wyzwanie polegające na pokonaniu we wrześniu miliona kilometrów przez osoby pragnące pomóc w leczeniu nowotworów dziecięcych. Kampania Złotej Wstążki doskonale wpisuje się w statut naszej Fundacji, która poprzez promocję kultury fizycznej pragnie realizować szerokie działania niosące korzyść całemu społeczeństwu.   

Kampania Złotej Wstążki i akcja „RakReaton” są tożsame z ideą Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Nasza działalność statutowa skupia się na promocji kultury fizycznej i przez tego typu inicjatywy pragniemy realizować działania niosące korzyść całemu społeczeństwu. Jesteśmy otwarci na wspieranie wartościowych projektów innych organizacji i z naszą pomocą docieramy tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej jest fundacją korporacyjną powołaną w 2009 roku przez Totalizator Sportowy, aby wypełniać misję społeczną spółki. Fundacja w okresie 10 lat swojej działalności ugruntowała sobie silną pozycję lidera w zakresie promocji sportu i sportowców, rozwoju kultury i sztuki oraz propagowania bezpiecznej rozrywki. Obecnie podejmujemy działania w siedmiu różnych obszarach: Sport, Kultura, Bezpieczna Rozrywka, Filantropia, Partnerstwa Społeczne, Niepodległa, Edukacja. Dzięki takiej rozpiętości działań docieramy do różnych grup potrzebujących i wspieramy je w rozmaitych obszarach życia. Popularyzujemy aktywność fizyczną, szczególnie wśród młodzieży i wspieramy młodych, utalentowanych sportowców. Prowadzimy również działania ułatwiające dostęp do kultury. Wspieramy ogólnopolskie, ale też i kameralne inicjatywy odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności, których autorami są przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także jednostki samorządu terytorialnego. Inicjatywy Fundacji o charakterze czysto społecznym stały się już stałym elementem naszej działalności. Udzielamy pomocy filantropijnej skierowanej do najbardziej potrzebujących grup społecznych m.in. niepełnosprawnych (fizycznie i intelektualnie), do dzieci z domów dziecka, do zaniedbanej wychowawczo młodzieży oraz do ludzi chorych. Z początkiem roku 2020 działalność ta, w obliczu epidemii COVID-19 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, nabrała istotnego znaczenia – wsparciem Fundacji zostały objęte instytucje służby zdrowia. Promujemy również ideę wolontariatu, angażując pracowników Totalizatora Sportowego w działania na rzecz innych. Zajmujemy się także profilaktyką ryzyka uzależnienia od hazardu - kształtujemy wzorce odpowiedzialnego korzystania z gier, by gra pozostawała źródłem rozrywki i dobrej zabawy.  Więcej informacji o działaniach Fundacji znaleźć można na stronie www.fundacjalotto.pl