Fundacja DKMS

W Fundacji DKMS wspieramy inicjatywy i projekty mające na celu pomoc Pacjentom hematologicznym

Zaangażowaliśmy się w Kampanię Złotej Wstążki, ponieważ Fundacja DKMS w 2018 uruchomiła Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów walczących z nowotworami krwi, który wspiera rozwój polskiej hematologii w czterech obszarach: wsparcia Pacjentów, zakupu nowoczesnego sprzętu dla klinik, współpracy z organizacjami pacjenckimi oraz propagowaniu wiedzy i edukacji na temat nowotworów krwi i idei dawstwa szpiku.  Choroby hematologiczne takie jak białaczka, chłoniaki stanowią znaczący odsetek wśród ogólnych zachorowań na nowotwory wśród dzieci w Polsce. Jedną z metod leczenia chorób hematoonkologicznych jest przeszczepienie szpiku od Dawcy niespokrewnionego. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest szerzenie wiedzy w społeczeństwie na temat idei dawstwa. Chcemy, jako ekspert w tej dziedzinie podzielić się z Państwem wiedzą na temat rejestracji potencjalnych dawców, drogi jaką przechodzi Dawca od momentu rejestracji, aż po oddanie cząstki siebie swojemu genetycznemu bliźniakowi. Pragniemy uświadomić jak w prosty sposób: rejestrując się w bazie dawców szpiku, można przyczynić się do uratowania ludzkiego życia. Angażując się w kampanię edukacyjną wytłumaczymy rodzinom dzieci chorujących na nowotwory krwi o całym procesie transplantacji szpiku i jak wygląda procedura pobrania komórek krwiotwórczych bądź szpiku ze strony Dawcy – dlaczego czasem trwa to dłużej, jakie informacje o Dawcy będą Wam dostępne i w jakim momencie. Jak zmieniło się dawstwo szpiku w Polsce przez ostatnie 11 lat. Fundacja DKMS wspiera Pacjentów w procesie leczenia, od momentu diagnozy, aż do całkowitego powrotu do zdrowia. Fundacja DKMS jest partnerem merytorycznym kampanii Złota Wstążka. 

W Fundacji DKMS wspieramy inicjatywy i projekty mające na celu pomoc Pacjentom hematologicznym w powrocie do zdrowia. Chętnie angażujemy się w projekty organizacji pacjenckich, których celem jest edukacja na temat nowotworów krwi i propagowanie idei dawstwa szpiku. We współpracy z organizacjami zależy nam na wymianie doświadczeń, wypracowaniu i wdrożeniu jak najlepszych rozwiązań i praktyk, które mogą przynieść zmianę i poprawę warunków oraz jakości leczenia Pacjentów. Realizujemy oraz włączamy się w liczne kampanie społeczne oraz edukacyjne nie tylko związane z ideą dawstwa szpiku, ale także mające aspekt profilaktyczny, edukacyjny oraz wspierający Pacjentów i ich bliskich w walce z chorobą nowotworową.  

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych. Fundacja działa w Polsce od 2008 roku jako Ośrodek Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia oraz niezależna organizacja pożytku publicznego wpisana do KRS 0000318602. To największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowały się
1 734 723 osoby (sierpień 2020), spośród których 8 223 osoby (sierpień 2020) oddały swoje krwiotwórcze komórki macierzyste lub szpik Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie, dając im tym samym drugą szansę na życie. Aby zostać potencjalnym Dawcą, wystarczy przyjść na organizowany przez Fundację Dzień Dawcy szpiku lub wejść na stronę www.dkms.pl i zamówić pakiet rejestracyjny do domu